Gençlik Gurubu

Ankara Kurtuluş Kilisesi Gençliği birlikte paydaşlık eden, tapınan, Kutsal Kitap çalışan ve birbirini destekleyen bir gençlik grubudur. Gençlikte, gerçek yaşama giden yolun ancak İsa’da bulunduğu ve anlamlı bir hayat sürdürme isteğinin ancak İsa’yı izleyerek tam olarak gerçekleşebildiği öğretilmektedir. Her gencin kilisede doldurulamaz bir yeri var ve kendine özgü armağanları var. Grubumuzda gençlerin armağanlarını geliştirmeleri ve Tanrı’ya adamaları teşvik edilmektedir.

Yuhanna 6:35 İsa “Yaşam ekmeği Ben’im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz” dedi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.