GÖRKEM GECESİ

GÖRKEM GECESİ

Her Cuma akşamı saat 19.00da ilahilerle Tapınma başlar. Tanrı’ya övgüler yükseltip O’na tapındığımız iki süreç arasında Rabbin Sözünden bir teşvik zamanı vardır. Arzumuz Rabbin Görkemine bakmak, istemek ve odaklanmak. Tapınma devam ederken gelen misafirlerimizin isteği doğrultusunda onlar için dua ederiz. Rabbin Gorkeminde bir çok mucizeleri gördüğümüz bu zaman herkese açıktır.